Impressum

Digitalni list učenika OŠ “Pavao Belas”

OŠ “Pavao Belas”

10291 Brdovec
Ilije Gregorića 28

OIB84055768255

tel.: 01/3315 216

fax.: 01/3398 420

e-mail: osnovna.skola-pavao.belas@zg.t-com.hr

web adresawww.os-pavao-belas.skole.hr

youtube kanalOŠ Pavao Belas

List je pokrenut 20. listopada 2014.

Glavne urednice: Laura Stojanac, 7. A

 Ivanka Tomić, profesorica hrvatskoga jezika 

Novinarska grupa:

Nika Gojević, 7. A

Ema Doračić, 7.A

Linda Belas, 7. A

Ana Mavrić, 7. B

Marija Ćosić, 7. B

Ana Šarić, 7. B

Iva Korbar, 7. B

Eva Medja, 7. B

Marija Kolarić, 7. B

Stela Ferenčak, 7. B

Franka Sabolek, 5. B

Nikola Grižić, 5. B

Eva Lulić, 5. B

Adela Hrestak, 5. B