A world of Rap songs !

Projekt RAP SONGS polazi od ideje da glazba pruža izvrsna iskustva za djecu. Djeca vole glazbu i svi imaju najdražu pjesmu! Glazba je važan način za razvijanje kreativnosti, socijalnih vještina, čitanja i pozitivnog samopouzdanja. Djeca kroz glazbu otkrivaju da je jedan od prvih ciljeva učenja uživanje i zabava. Namjera je ovog eTwinning projekta, u koji se uključila i naša škola ,stvoriti rap pjesme o našoj zemlji i njezinim spomenicima, našim tradicijama, interesima i onom što učenici vole. Kroz razmjenu pjesama s djecom drugih zemalja, nadamo se da ćemo saznati i o različitim navikama i načinima življenja. Dakle, zahvaljujući snazi glazbe, sigurno će se učenici zabaviti i lako mogu razumjeti i uvažiti da ljudi u različitim dijelovima svijeta žive na različite načine. Projekt će poboljšati njihov osjećaj da su građanin svijeta.