Putevima baka i djedova-kulturna baština

Tijekom dvije godine učenici su u eTwinning projektu “Putevima baka i djedova – kulturna baština” istraživali i bilježili priče svojih djedova i baka, igre koje su se igrali, kako su slavili blagdane, kako su ukrašavali kuće.

Učenici su istraživali svoje kulturno naslijeđe, analizirali njezino značenje i važnost i razmatrali različite načine kako se prenosi s generacije u generaciju. Predstavljali i objašnjavli su što su istražili te razmjenivali rezultate sa svojim vršnjacima pa su time postali svjesni svoje vlastite i europske kulturne baštine i učili kako uživati, cijeniti i brinuti se za nju.