Speedy transition

Živimo u pandemijskim danima i dijelimo sudbinu svih ljudi svijeta.
Naši su osjećaji, naši strahovi, naše brige isti. Dani korone i karantene iznenada su ušli u naš život i promijenili naš uobičajeni način života. Situacija jako utječe i na djecu. Brzi prijelaz na online nastavu zahtijeva upotrebu novih informacija i tehnika. Ovim projektom željelo se pomoći učenicima da što lakše prebrode vrijeme pandemije crtajući slike, dijeleći videozapise i fotografije, igrajući igre u suradnji sa svojim vršnjacima.

Na taj način učenici su mogli provesti kvalitetno vrijeme kod kuće te radeći sa svojim vršnjacima vidjeti da se svi osjećaju isto. U projektu je sudjelovalo 100 učenika i 20 projektnih partnera iz Španjolske, Turske, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Italije, Hrvatske, Albanije i Bugarske.

Obrazovni ciljevi projekta bili su: omogućiti učenicima lakšu prilagodbu na nastavu na daljinu, dati učenicima priliku da izraze svoje stvarne osjećaje u vezi s pandemijom i učenjem na daljinu, pomoći učenicima u prepoznavanju osjećaja i ponašanja, usavršavati znanje engleskoga jezika, podržati učenike u korištenju WEB 2 alata, poboljšati kreativnost i suradnju.