Uz čitanje riječi rastu 3

Ove su školske godine učenici 6. razreda sudjelovali u eTwinning projektu “Uz čitanje riječi rastu 3”.
Projekt sadrži aktivnosti kojima se nastoji približiti djeci čitanje knjiga te time izgrađivati kulturu čitanja, razvijati čitalačku vještinu učenika i njihovo kritičko mišljenje. Kroz naviku čitanja i promišljanja različitih vrsta književnih djela želi se utjecati na cjeloživotno obrazovanje učenika, poticati radost čitanja, uvoditi u čitanje, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za samostalno posuđivanje i čitanje knjiga i time utjecati na izgrađivanje svestrane stvaralačke osobe razvijenih sposobnosti čitanja, izražavanja, doživljavanja i vrednovanja književnih djela, razvijati kulturu provođenja slobodnog vremena.

Autorice projekta su Ljiljana Marinjak i Marija Bulut Lukačević iz RH te Snežana Stević iz BIH. U projekt se uključilo 176 partnera a ima i pokroviteljstvo UHURN Zvono. 
Ishodi koji su ostvareni tijekom trajanja projekta:

 • učenik obrazlaže vlastite stavove u vezi s pročitanim tekstom
 • učenik obrazlaže značenje književnoga teksta na temelju
  vlastitoga  čitateljskog iskustva i znanja o književnost
 • učenik obrazlaže vlastiti izbor književnoga teksta uočavajući svrhu književnoga tekst
 • učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta
 • učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora,
  transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema
 • učenik samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristuparješavanju problema
 • učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju
 • učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć

Opis aktivnosti:

1. aktivnost: uređivanje čitalačkog kutka u prostoru knjižnice

2. aktivnost: Obilježavanje važnih datuma

Međunarodni dan pismenosti: Osvijestili smo važnost pismenosti u današnjem svijetu, upoznali bogatstvo hrvatske tropismene kulture i promišljali o pravilnom jezičnom izražavanju.

Mjesec hrvatske knjige: U goste smo pozvali književnicu Jasminku Tihi Stepanić koja nam je predstavila svoje romane, a učenici su pročitali njezin roman „Dom iza žice“.

Svjetski dan pričanja bajki: Učenicima je bajke pričala Margita Peršić, poznata pripovjedačica bajki koju smo pozvali u goste.

3. aktivnost: Mamci za čitanje: Izradili smo mamce za čitanje knjiga „Poljubit ću je uskoro, možda“ i „Smogovci“. Za Smogovce smo snimili i film u obliku vijesti.

4. aktivnost: U svijetu glume: Glumili smo priču Ivane Brlić-Mažuranić: „Ribar Palunko i njegova žena“

5. aktivnost: Od slova do slovarice: Predstavili smo svoje radove za slova DŽ i Đ.

6. aktivnost: Naša moderna bajka: Učenici su napisali dio moderne bajke kao zajedničku aktivnost.

7. aktivnost: Čitanje pod maskama: Čitali smo Crvenkapicu te se kostimirali u likove iz bajke.

8. aktivnost: Knjiga na dar. Poslali smo knjigu učenicima OŠ Slano.

9. aktivnost: Predstavili smo svoje literarne radove te primjere dobre prakse.