I’m reading moral values – eTwinning projekt

U današnjem svijetu djeca imaju poteškoća u socijalizaciji, poštivanju tuđih osjećaja, razumijevanju onoga što se oko njih događa. Gube neke vrijednosti i postaju desenzibilizirani za svoju okolinu, životinje, ljude u potrebi, starije osobe i tuđe emocije. Poznavanje moralnih vrijednosti kao što su dobrota, poniznost, hrabrost i suosjećanje u ranoj dobi gradi djetetov karakter. Ovaj je projekt imao za cilj podići svijest o moralnim vrijednostima, a to se učilo kroz čitanje knjiga i kratkih priča, oslikavanje majica, izradu straničnika, pisanje zajedničke priče, pisanje akrostiha, izradu zajedničkog godišnjeg kalendara moralnih vrijednosti.

Projekt je počeo u prosincu predstavljanjem projektnih partnera i učenika te škola koje sudjeluju u projektu. Prva je aktivnost u projektu bila izraditi logo i poster projekta te su učenici glasanjem odabrali najbolji logo. U siječnju su učenici oslikavali majice s moralnim vrijednostima po svom izboru. Moji su učenici odabrali knjigu “Sretni kraljević” i nakon čitanja knjige oslikavali su majice s moralnim vrijednostima koje su pronašli u knjizi. U siječnju su se učenici bavili i sigurnošću na internetu. U veljači su učenici radili u međunarodnim školskim timovima, aktivnost je bila izrada straničnika nakon što su učenici odabrali tri vrijednosti za koje će raditi straničnike. U ožujku su učenici i projektni partneri izrađivali godišnji kalendar s moralnim vrijednostima. U travnju je aktivnost bila pisanje zajedničke priče.

U svibnju su učenici pisali akrostih, a nakon toga je akrostih pretvoren u pjesmu preko alata umjetne inteligencije Suno. U istom mjesecu učenici su obilježili i Dan eTwinninga raznim aktivnostima. Održani su i sastanci učenika, projektnih partnera i sastanak s roditeljima. Na završetku projekta napravljena je evaluacija učenika i projektnih partnera. Projektni partneri su i desiminirali projekt na društvenim mrežama i stranicama škole. Završni proizvod bio jeprezentacija svih aktivnosti koje su učenici i projektni partneri napravili u projektu.

Logo Gallery

Poster Gallery

Project Poster

ARTSTEPS EXHIBITION-TSHIRT DESIGNIG

Ivanca Tomic

STORYJUMPER

ZUMPAD