Sound Words : ONOMATOPOEIA

 U projektu “Sound Words: ONOMATOPOEIA” učenici su istraživali onomatopeju kao stilski postupak oponašanja različitih zvukova. Učenici su otkrivali sličnosti i razlike onomatopeja u različitim jezicima, stvarali su riječi oponašanjem nekoga prirodnog zvuka, životinjskog ili ljudskoga glasa i sl.,

Ciljevi projekta bili su: otkriti sličnosti i razlike onomatopeja u različitim jezicima, razviti digitalne vještine, potaknuti kreativnost i razvijati maštu učenika, poticati učenike da poštuju druge kulture i izgraditi empatiju učenika jednih prema drugima.

Nakon predstavljanja projekta učenicima, odlučili su da će sudjelovati u njemu jer je onomatopeja riječ koji gotovo svakodnevno koristimo na satu hrvatskoga jezika te su željeli istražiti i malo više.