Ponosni smo …

I ove su školske godine naši učenici sudjelovali na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Sljedeći su učenici pozvani na županijska natjecanja:

LIDRANO

Dunja Gvojić, 7. b (novinarski rad)

HRVATSKI JEZIK

Dunja Gvojić, 7. B

Klara Pavelić, 7. A

Marko Kovačević, 7. A

ENGLESKI JEZIK

Katarina Jurić, 8. B

FIZIKA

Zvonimir Barbarić, 8. A

Paula Huf, 8. B

POVIJEST

Klara Pavelić, 7. A

BIOLOGIJA

Dunja Gvojić, 7. B

Margareta Zeba, 7. B

TEHNIČKA KULTURA

Nina Bukovina, 5. C

Monika Šegulja, 6. A

Tina Grebenar, 7. A

Aron Pleša, 7. A

VJERONAUK (međubiskupijsko natjecanje) – 3. mjesto na županijskoj Vjeronaučnoj olimpijadi

Marta Špoljarić, 6. B

Marko Kovačević, 7. A

Ivan Topolovac, 8. B

Ronald Janjatović, 8. B