Dolazak proljeća

Grije Sunce jedan cvijetak mali,

Što niknu na livadi u travi.

Grije lastu što se vraća kući,

Putem krasnu pjesmu pjevajući.

Grije Sunce i potok što teče,

Žedna krda kraj njega što kleče.

Grije dolinu, zelenu i krasnu,

I jabuke dvije što na njoj rastu.

Grije Sunce u punome sjaju,

privelo je i zimsko doba kraju.

Priroda se budi, sve je usred cvata,

proljeće je stalo kucati na vrata.

Ana Č., 7. A – 1. nagrada na literarnom natječaju “Josip Pupačić i ja”

2. nagrada na Melitinom proljeću