Be a responsible citizen – fight against COVID-19 II

Pojava koronavirusa značajno je promijenila svakodnevni život brojnih školaraca, ali i njihovih roditelja. Fizička distanca, nošenje maski u školi, život u školskom balončiću – to je bila svakodnevica učenika ove školske godine. Projektom “Be a responsible citizen – fight against COVID-19 II” željela se istaknuti važnost odgovornog ponašanja tijekom trajanja pandemije virusa SARS-COV-2.

Budući da se nastava izvodila online, hibridno i u učionicama, željela se skrenuti pažnja na pravilne načine zaštite od virusa, podučiti djecu kako doći do provjerenih informacija o bolesti te izrađivati digitalne materijale koji će pomoći u edukaciji drugih. U projektu je sudjelovalo 38 projektnih partnera i 80 učenika.