THE PROVERB IS PRICELESS

Izreke i poslovice koje postoje stoljećima imaju aktivnu ulogu u funkcioniranju i razvoju mišljenja te omogućuju pojedincima da postanu aktivni mislioci. Učenici naše škole pridružili su se eTwinning projektu te su zajedno sa svojim vršnjacima istraživali različite poslovice iz raznih jezika i kultura. U projektu su sudjelvali učenici iz Albanije, Azerbejdžana, Hrvatske i Turske.

Naš plakat

Poslovica je sažeta izreka koja izriče životnu mudrost ili mudru misao, ponekad stilski naglašeno (bilo cinično ili duhovito), ili pak pjesnički u rimi. Istraživali smo različite poslovice u međunarodnim mješovitim timovima.

Poslovicom se kaže samo ono što je najnužnije i najpotrebnije za razumijevanje, a sve se ostalo suvišno izostavlja.

Poslovica je jezgrovita, zbijena i nabijena sadržajem i smislom jer se tako izriče iskustvo, ocjena i mišljenje o nekoj pojavi, događaju ili čovjeku, a ne samo osoban, subjektivan dojam. Slikovite su i neposredne jer se lijepom i sretno izabranom slikom više i bogatije priopćava, a tako se neposrednije djeluje i na slušatelja, napisao je Tvrko Čubelić u knjizi o poslovicama.