EVOLUTION OF EDUCATION

Učenici naše škole sudjelovali su u projektu EVOLUTION OF EDUCATION  čije su aktivnosti bile vezane za učenje na daljinu. Učenici su kroz različite aktivnosti pokazali kako se osjećaju tijekom pandemije koronavirusa i što za njih znači učenje na daljinu.

Maske koje su izrađivali učenici
Naše maske
Lektira na drukčiji način