Živimo zeleno

Projektom “Živimo zeleno”željeli su se stvoriti obrazovni sadržaji i u što većoj mjeri ih implementirati u školske kurikulume osnovnih škola i vrtića kako bi u budućnosti svi bili spremniji na nove društvene i okolišne izazove i mogli donositi važne životne i poslovne odluke po modelu kvalitetnijeg i održivijeg načina života.

Ciljevi projekta su bili poticati raznim aktivnostima učenike na istraživanje i promišljanje time i stjecanje spoznaja o uzrocima i posljedicama utjecaja na prirodu koje pridonose razvoju svih oblika mišljenja, osobito kreativnog razmišljanja i rješavanja problema. Poticati udruge, organizacije i širu javnost na odgovorno i održivo ponašanje. Omogućiti učenicima stjecanje i razvoj kompetencija potrebnih u 21. stoljeću kroz suradničko i istraživačko učenje te stvaralački element učenja kroz rad. Razvijati trajne navike aktivnog participiranja i volontiranja u ekološkim aktivnostima u svojoj okolini. Poboljšati stanje okoliša škole pa i šire. U projektu je sudjelovao cijeli razred s 20 učenika. Na početku projekta učenici su odlučili koje će datume obilježiti te koje će aktivnosti predstaviti u Twinspaceu.