Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

Glagoljica je prvo pismo kojim su Hrvati bilježili svoj materinski jezik već u 10./11. st. To je najstarije slavensko pismo koje je osmislio Konstantin Filozof – sv. Ćiril. Hrvatski oblik glagoljice naziva se uglata glagoljica.

DAN HRVATSKE I GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA

obvezuje nas da se podsjetimo:

1️⃣

povijest Hrvata neopisiva je i nespoznatljiva bez glagoljaštva, hrvatskoga odvjetka ćirilometodske tradicije

2️⃣

glagoljaštvo obuhvaća pismenost na hrvatskom tipu glagoljice i na hrvatskom tipu ćirilice (glagoljica je autorsko pismo, a ćirilica se razvila iz grčkoga alfabeta)

3️⃣

prvi dokumentirani spomen glagoljaštva vezan je za splitski crkveni sabor 925. godine, a njegovo povlačenje iz povijesti za Drugi vatikanski koncil u 20. stoljeću

4️⃣

zlatno doba hrvatskoga glagoljaštva, u kojem nastaju najreprezentativnije rukopisne knjige i koje se završava pojavom tiska, obuhvaća 14. i 15. stoljeće

5️⃣

Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva slavi se 22. veljače jer je toga dana 1483. godine izdana prva hrvatska tiskana knjiga, glagoljski »Misal po zakonu rimskoga dvora« (Prvotisak), od kojega je danas sačuvano 14 primjeraka

6️⃣

priređivači Prvotiska nisu se potpisali niti su zabilježili gdje je misal otisnut (promislimo vrijednosti koje su u temelju te odluke!!)

7️⃣

živahna rasprava o tome gdje je Prvotisak mogao biti tiskan uključuje Rim, Veneciju, Izolu, Kosinj, Senj i Modruš, a na pitanje tko je to mogao biti, progovaraju jezične osobitosti misala koje upućuju na Istrane

8️⃣

u kalendaru Prvotiska za dan 14. veljače piše »Kurila i Metudie ispovêdniku«, a za 30. rujna »Eronima prozvitera ispovêdnika«

9️⃣

Jeronimu, Ćirilu, Metodu i Grguru Ninskom posvećen je dokumentarni film »Mitski i zbiljski glagoljaški velikani« (danas na HTV 3 u 16,05 h)

🔟

mlađem i zbiljskom glagoljaškom velikanu, Vidu iz Omišlja, i njegovoj kultnoj knjizi iz 1396. posvećena je Večer hrvatske glagoljice i glagoljaštva

https://stin.hr/