«On the way to … Freedom»

Cilj eTwinning projekta «On the way to … Freedom» bio je doprinijeti proslavi 200. godišnjice Grčke revolucije za neovisnost i stvaranju nove grčke države te naglasiti važnost ovog povijesnog događaja za stvaranje moderne Europe i nacionalnih država kao i promicanje europskih vrijednosti: slobode, neovisnosti i samoodređenje naroda. Središnja tema projekta bila je pristup Grčkoj revoluciji kroz prizmu dva temeljna europska pokreta: pokret prosvjetiteljstva i romantizma.

Učenici su u projektu imali pet aktivnosti: pisali su što za njih znači sloboda, demokracija i neovisnost, istraživali su tradicionalne pjesme koje pjevaju o slobodi, revoluciju krou oči umjetnika, ulogu žena u revoluciji te filhelenizam.

Projekt je učenicima bio poučan i zanimljiv.

Ivanka Tomić