EVOLUTION OF EDUCATION

Ovim su projektom učenici različitih zemalja govorili o nastavi na daljinu dijeleći fotografije, videozapise i crteže koji izražavaju njihove osjećaje u vezi snastavom na daljinu. Svi su učenici plovili na istom brodu bez obzira što su u različitim državama jer je pandemija utjecala na školovanje svih sudionika. U vrijeme pandemije pokušalo se stvoriti sretno obrazovno okruženje i omogućiti učenicima da slobodno izraze sebe i svoje osjećaje pomoću web2 alata. U projektu je sudjelovalo 36 projektnih partnera i 139 učenika iz Sjeverne Makedonije, Turske, Rumunjske, Gruzije, Italije, Poljske, Bugarske, Azerbejdžana, Ukrajine, Albanije i Hrvatske.

Ciljevi projekta bili su: poboljšati kreativnost i suradnju, pomoći učenicima da izraze svoje osjećaje simpatije, antipatije i anksioznost te da podijele svoje zajedničke osjećaje sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja kako bi razvijali socijalizaciju, razvijati jezične i digitalne kompetencije te samoevaluaciju učenika u procesu učenja na daljinu. Kurikularni pristup temi omogućio je učenicima razvoj kompetencija timskog i istraživačkog rada, vještina prezentiranja i rada u web alatima. Kako smo mi bili u školi većim dijelom projekta, projektne smo aktivnosti uglavnom proveli u školi. Učenici su se podijelili u manje grupe i dogovorili se koja će grupa raditi koje aktivnosti. Svaka je grupa odradila po tri aktivnosti u projektu, a neke su aktivnosti odradili i zajedno kao CodeWeek i izrada maski sa sloganom. Učenici su kroz istraživački rad u parovima i grupama prikupljali podatke omeđunarodnim danima koji se obilježavaju u prvom polugodištu. Predstavljali su odabrane teme koristeći web alate. Učenici su svoje rezultate istraživanja i aktivnosti predstavljali na različite načine koje su sami birali i dogovarali se. Bili su izuzetno motivirani novim saznanjima, upotrebom novih web-alata, suradnjom i upoznavanjem s projektnim partnerima. Razlikovali su i definirali karakteristike iskustvenog učenja, planirali proces rada po fazama, planirali aktivnosti koje omogučuju refleksiju te primjenu naučenog u novim situacijama. Razvijali smo razumijevanje cilja i svrhe učenja, učili kroz učešće u konkretnim aktivnostima, samostalno zaključivali, te efikasno surađivali na rješavanju zadataka i problema. U završnoj fazi učesnici su kroz igre provjeravali šta su naučili jedni od drugih.