SPOKEN STORY

Pripovijedanje osnova svake komunikacije, mašte i kreativnosti. Povezano je s književnošću, s popularnom i narodnom kulturom te kulturnom baštinom. Pričanje priča najstariji je oblik komunikacije koji je oduvijek bio sredstvo razmjene
ideja, misli i vrijednosti. Uključuje tri osnovna elementa: priču, pripovjedača i publiku. U ovom su projektu učenici različitih zemalja čitali te pričali priče na engleskom jeziku kako bi poboljšali vještine čitanja i slušanja na stranom jeziku. Učenici su o pročitanim pričama razgovarali, sastavljali kvizove kako bi utvrdili razumijevanje pročitane priče.

Ciljevi projekta bili su poboljšanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku čitanjem priča, razvijanje vještina izražavanja, razmišljanja, percepcije, razumijevanja i pamćenja.