Zaustavimo govor mržnje!

Sloboda izražavanja i pravo na istu jedno je od temeljnih ljudskih prava u demokratskom i pluralističkom društvu. Sloboda izražavanja podrazumijeva slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti. No, tanka je granica gdje prestaje sloboda izražavanja, a počinje govor mržnje. Govor mržnje društvena je i kulturna jezična pojava koju je nemoguće proučavati izvan konteksta – a najširi je kontekst govora mržnje upravo javna komunikacija.

https://repozitorij.aukos.unios.hr/islandora/object/aukos%3A1/datastream/PDF/view

Učenici naše škole uključili su se u prosincu u projekt “Zaustavimo govor mržnje”. Govor mržnje je danas jako izražen na društvenim mrežama.