Media Literacy – critical thinking for safer school environment

Medijska pismenost podrazumijeva pristup medijima te analizu, vrednovanje i stvaranje sadržaja te se danas smatra jednom od ključnih oblika pismenosti 21. stoljeća. Svaka nova generacija djece „odrasta u okolini koja je bogatija medijima i pripadajućim sadržajima, zbog čega se mijenja i percepcija i potencijal medijskog utjecaja na djecu“. Važnost ovog projekta leži u razvoju vještina djece kojima bi ona bila sposobna kritički procijeniti medijski sadržaj, njegove pozitivne i negativne strane, znati se obraniti od opasnost s interneta i društvenih mreža, znati kome se obratiti u slučaju nasilja u medijskom prostoru i slično.

Obrazovni ciljevi projekta bili su: upoznati i razlikovati različite vrste medija; sigurno koristiti medije; provjeriti točnost informacija; koristiti, kreirati i dijeliti medijske sadržaje i informacije; upoznati načine zaštite od potencijalno štetnih medijskih sadržaja, dezinformacija i propagande; steći medijska znanja i vještine koji doprinose poštivanju i zaštiti dječjih prava te razvijaju otvoren, aktivan i kritički stav promišljanja o medijima i medijskim sadržajima. Na početku projekta olujom ideja odabrali smo aktivnosti koje ćemo provesti tijekom trajanja. Prva je aktivnost bila kako se predstaviti na internetu te su učenici zaključili da treba staviti avatar umjesto osobne fotografije jer su svi maloljetni. Nakon što su formirane skupine učenika, prva aktivnost u projektu bila je izrada loga projekta. Svaka je skupina predstavila svoj logo, a tri su loga dobila isti broj glasova te smo kolegica i ja odlučile sva tri podijeliti na stranicama Twinspace-a. Sve su naše aktivnosti odrađene u redovnoj ili u nastavi na daljinu u hrvatskom jeziku ili satu razrednika. Budući da predajem hrvatski jezik, jedna od naših aktivnosti bila je i zaštita autorskih prava i istraživanje o medijima, posebno smo se bavili novinarskim tekstovima te je jedna skupina učenika istraživala lažne vijesti, druga je skupina istraživala koja je razlika između tiskanih medija i medija na mreži, treća se skupina bavila filmom, a posljednja skupina kazalištem. Za potrebe našeg projekta posjetili smo mnoge kulturne ustanove u gradu te pogledali kazališne predstave i filmove, posjetili smo RTL te smo sudjelovali u Danima medijske pismenosti koje organizira UNICEF. Grupa učenika koja sudjeluje u projektu od početka je uključena u Dane medijske pismenosti. Također smo u školi organizirali Dan medijske pismenosti u suradnji s Udrugom LAG Sava. Učenici su na radionicama istraživali vršnjačko nasilje na društvenim mrežama te je svaka grupa napravila kratki igrani film.